Skoči na glavno vsebino
Kulturna šola

Kulturna šola

Namen javnega poziva je:

  • Krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
  • Podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
  • Motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenskega učenja in povezovanja.

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti.

Osnovna šola Tišina že od leta 2011 sodeluje v projektu za pridobitev naziva » Kulturna šola«. Na šoli imamo bogat izbor interesnih dejavnosti, ki so povezane z kulturo in vsak učenec lahko najde kaj zase. Naziv »Kulturna šola« smo si pridobili že trikrat, nazadnje leta 2017 in prav letos bi ga morali ponovno obnoviti. Ker pa je epidemija zelo močno, ponekod mogoče tudi nepopravljivo zarezala v kulturo, imamo naziv podaljšan do leta 2023, ko ga bomo, upam da uspešno, ponovno obnovili.


Alenka Brulc-Šiplič

ILSP – Integrirano vodenje v šolski praksi

ILSP – Integrirano vodenje v šolski praksi

Projekt ILSP je dvoletni mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. V projekt je vključenih 12 osnovnih šol in 1 srednja šola iz Slovenije. Mednarodni partnerji v projektu so: Katholiek Onderwijs Vlaanderen (BE), UC Leuven (BE), ZRSŠ (SI), Univerza v Talinu (ES), AFP San Vincenzo (IT), ZS Kunratice (CZ).

Cilji projekta so:

Osnovni cilj projekta je zbrati dokaze iz prakse za poglobljeno razumevanje ključnih kompetenc integriranega vodenja.

Delo v projektu se osredotoča predvsem na vodenje za učenje in v sklopu tega na: razvoj trajnostne vizije učenja, osredinjanje na učni načrt, učenje in pouk, negovanje učečih se skupnosti, prepoznavanje in praznovanje uspeha in inovacij ter na izgradnjo kulture zaupanja in odnosov v šoli.

Na OŠ Tišina smo si v okviru tega projekta izbrali kot razvojno prioriteto šole:  spodbujati nadarjene učence za bolj aktivno sodelovanje v okviru obveznega dela programa kakor tudi v okviru razširjenega programa (dodatni pouk, priprava in sodelovanje na tekmovanjih, interesnih dejavnostih, natečajih,…).

V mesecu oktobru 2021 je v Ljubljani potekala tudi mednarodna konferenca in v okviru le te smo na OŠ Tišina v okviru senčenja gostili 5 pedagoških delavcev iz Belgije.

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica je projekt namenjen spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Učence skozi celo leto vodi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev.

Projekt je zasnovan tako, da spodbuja motivacijo za branje ter otrokovo kreativnost. Za motivacijo poskrbijo zanimive aktivnosti in domiselni ustvarjalniki, ki jih vsak učenec prejme v začetku šolskega leta. V aktivnosti pa se učenci vključujejo po lastnih interesih in zmožnostih.

← Nazaj v knjižnico

Varno s soncem

Varno s soncem

Naša šola sodeluje v preventivnemu programu Varno s soncem s katerim že vrsto let opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. S programom želimo doprinesti k spremenjenem odnosu do sonca, predvsem pa želimo osvestiti učence in njihove starše o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja.

Simbioza

Simbioza

Simbioza Skupnost je sodelovanje v projektih, ki podpirajo medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje.

Namen projekta je spreminjanje slovenske družbe v vključujočo skupnost, ki se zaveda pomena izkušenj tako starejših kot mlajših generacij.

V projektu sodelujejo vsi (starši, stari starši, učitelji in učenci), ki se zavedajo pomena sodelovanja, vseživljenjskega učenja in tudi telesne aktivnosti v vseh obdobjih življenja.

Mentorica: Klavdija Plahut Mandžuka

Pripomočki za slabovidne