Zgodovina Podružnične šole Gederovci

Šolstvo v Gederovcih sega v leto 1884, ko so Gederovčani imeli občinsko šolo v zasebni hiši v Sodišincih.

Leta 1897 je država država zgradila novo poslopje in ustanovila dvooddelčno ogrsko državno šolo v Gederovcih. Imenovanje in namestitev učiteljev je izvrševala ogrska vlada v Budimpešti. 

Med prvo svetovno vojno so v šoli stanovali različni oddelki vojske. Poslopje je nekaj časa služilo, kot bolnišnica. Iz tega časa je izgubljena vsa šolska dokumentacija.

V letu 1920 se je opravil popis vseh šoloobveznih otrok, stavbo je bilo potrebo po vojnem stanju sanirati. V tem letu je šolo obiskovalo 113 otrok.

1927 šola postane trirazrednica, oskrbovanje šole prevzame občina, dve leti kasneje pa se k šolskemu okolišu priključijo še Murski Petrovci.

1934 šola postane štirirazrednica. Vsako novo šolsko leto se prične s sveto mašo, ki se je udeležijo vsi krajani. Učitelji so izvajali tudi tedenske tečaje za odrasle.

Med drugo svetovno vojno je bil pouk kot so ga poznali ukinjen. 1941 uvedejo je potekal pouk v madžarskem in slovenskem jeziku. Materni jezik se je po izglasovanju staršev 1943 poučeval vsak dan. V letu 1943 je bila v šoli začasno nastanjena madžarska vojska. Šola je služila kot bataljonski bunker ter kot opazovalnica. Podobno kot med prvo svetovno vojno je tudi tokrat uničen ves šolski inventar in dokumentacija. Učitelji, prebivalci, mladina in otroci so šolo po vojni s skupnimi močmi obnovili.

Šolsko leto se je pričelo oktobra 1945 s slavnostno prireditvijo. Šola je dobila naziv Državna osnovna šola Tišina z ekspoziturami v Gederovcih in Kupšincih.

1950 so učenci petih razredov začeli obiskovati šolo na Tišini. Na šoli je delovalo kulturno-umetniško društvo učiteljic.

1962 se šola priključi k centralni šoli na Tišini, s tem se tudi administrativno in finančno veže nanjo. V sedemdesetih letih ima šola dve večji učilnici, kuhinjo in stanovanje. Učenci in učitelji šolsko njivo preuredijo v telovadišče.

Leta 1976  začne na šoli potekati skrajšana priprava na šolo, tako imenovana mala šola. Vrstijo se popravila in vlaganja v šolsko stavbo. Vodovod, centralna kurjava, notranja obnova.

V času osamosvojitvene vojne so v šoli bivali pripadniki teritorialne obrambe. Po končani vojni se je uvedel projekt integrirani pouk in opisno ocenjevanje. Uvede se tudi fakultativni pouk tujega jezika v četrtem razredu, uvede se knjižničarska dejavnost. Izjemno uspešno je na šoli deloval lutkarski krožek. Leta 1996 se zgradi večnamensko igrišče, atletska steza, uredijo se asfaltirane poti, gredice in zelenica.

V novem tisočletju se menja ostrešje šole, posodobijo se učni pripomočki. Šola operira z najsodobnejšimi učnimi pripomočki. Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih.

Vir: Drobni koraki, velike sledi (Publikacija izdala ob 120-letnici šole Gederovci)

Ustanovitelj

Osnovno šolo Tišina je ustanovila Občina Tišina z Odlokom  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina – dne, 13. 3. 1999, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 27/99 dne, 16. 4. 1999, ki je začel veljati osmi dan po objavi.

Upravljanje šole

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Tišina, ki ga predstavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja zavoda: Boštjan Šafarič, Laura Kovač, Doris Debelak
  • pet predstavnikov zavoda: Manuela Filipič, Izidor Zadravec, Gašper Gomboc, Suzana Lainšček, Zinka Zadravec
  • trije predstavniki staršev: Patricija Kosednar, Maja Edšidt Lenarčič, Matej Jeneš

Svet zavoda je bil na novo konstituiran dne, 14. 10. 2021, in deluje v zapisani sestavi. Predsednik sveta zavoda je Manuela Filipič, namestnik pa Boštjan Šafarič

Opredelitev šolskega okoliša

Osnovno šolo Tišina obiskujejo učenci naslednjih vasi: Tišina, Tropovci, Gradišče, Murski Črnci, Vanča vas, Borejci, Rankovci, Krajna, Gederovci, Sodišinci, Murski Petrovci in Petanjci.

Podružnično šolo Gederovci obiskujejo učenci naslednjih vasi: Krajna, Gederovci, Sodišinci in Murski Petrovci.

Znak Osnovne šole Tišina

List divjega kostanja simbolizira staro šolo na Tišini v bližini cerkve pod košatimi kostanji.

Jesenske barve predstavljajo začetek šolskega leta.

Avtor znaka je Izidor Zadravec.

Osnovna šola Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Podružnica Gederovci

Gederovci 16, 9251 Tišina
(02) 546 28 16
Vodja enote: Gašper GOMBOC

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Zadnje obvestilo

Koncert zborov in orkestrov Glasbene šole Murska Sobota

Glasbena šola Murska Sobota vabi na koncert. Več preberite s klikom tukaj – Vabilo koncert orkestrov in zborov 2022  

Zadnji dogodek

Medgeneracijski pohod

Po dveh dolgih letih epidemije, se je letos končno med nas vrnila vseslovenska akcija Simbioza Giba. Ravno ti dve zadnji leti sta nam dokazali, kako pomembno je, da vse življenjske izzive pričakamo v dobri psihofizični kondiciji. Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k gibalnim aktivnostim vseh generacij. Zaposleni na OŠ Tišina se zavedamo […]