ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK

V projekt so vključene vse skupine otrok v starosti od 2 let naprej.

Namen projekta je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma)

(Vir: http://www.sportmladih.net/programi_som/mali_soncek).

EKO vrtec

V okviru celoletnega projekta »Eko vrtec« otroci v posameznih skupinah spoznavajo lastnosti eko vrtca.

Pomen le-tega je otrokom omogočiti bogata doživljanja narave in jih spodbujati k opazovanju, raziskovanju, eksperimentiranju, sintetiziranju in sklepanju ter omogočiti pridobivanje temeljnih izkustev in znanj o naravi.

Otroci naj doživijo praktične primere skrbi za naravno okolje.

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

Projekt je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, cilj projekta pa je preko različnih dejavnosti krepiti in ohranjati naše in otrokovo zdravje, ter otroke in odrasle spodbujati k gibanju, pravilni higieni, k zdravi prehrani in k razvijanju zdravih medosebnih odnosov. V projekt so vključene vse starostne skupine, izvajamo pa ga skozi celotno leto preko različnih dejavnosti.

PROJEKT PASAVČEK

Osnovni namen projekt je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas prijet. V okviru projekta se bodo izvajale različne aktivnosti.

SIMBIOZA SKUPNOST

Simbioza Skupnost je skupno ime za sodelovanje v različnih projektih, ki podpirajo temeljne vrednote zavoda: medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje.

(Vir: https://simbioza.eu/projekti/simbioza-skupnost).

PROJEKT CICI VESELA ŠOLA

Cici Vesela šola je vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti, temveč raziskovanje in sodelovanje. Vsak otrok, ki sodeluje na Cici veselo šolskem dnevu dobi pohvalo. Glavni cilj projekta je razvijanje predbralnih sposobnosti.

BRALNA ZNAČKA

Namen bralne značke v predšolskem obdobju je spodbuditi starše, da otrokom že v zgodnjem odraščanju berejo knjige in jim predstavijo le-te kot pomemben vir informacij. Otroci si s pomočjo poslušanja ter branja razvijajo besedni zaklad in domišljijo, hkrati pa le to kasneje vpliva tudi na njihovo pismenost.

Bralna značka za predšolske otroke je namenjena predvsem družinskemu branju in ustvarjanju spodbudnega okolja za otrokov stik s knjigo

(Vir: http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=45).

VARNO S SONCEM

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok in šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo.

(Vir: http://www.nijz.si/sites/www. nijz.si/files/uploaded/2015_opis_vrtci_varno_s_soncem.pdf).

PROJEKT JAZ PA BEREM

Gre za projekt bralne značke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, ki ga vodi bibliotekarka in pravljičarka Ana Sušec. Projekt nagovarja k družinskemu branju. V bralni znački lahko sodelujejo člani knjižnice stari med 4 in 10 let. Za uspešno opravljeno bralno značko je potreba prebrati pet knjig iz pripravljenega seznama.

(Vir:https://www.pomurec.com/vsebina/65591/Projekt_Jaz_pa_berem__ nagovarja_k_družinskemu_branju).

PROJEKT ANGLEŠČINA V VRTCU-MUNERA 3

Program je osredotočen na usvajanje tujega jezika (angleščina) preko projektnega dela, kjer se jezik obravnava kot sredstvo komunikacije za namen celostnega otrokovega razvoja. Cilj projekta je, da otrok v vsakdanji komunikaciji posluša materni in tuji jezik (angleščina) in da v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnost ločevanja med maternim in tujim jezikom.

PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA BRANJA

Projekt organizira Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo z namenom, da poveže mlade in odrasle bralce ter promovira slovensko mladinsko literaturo. Tako bomo v ta projekt vključili tudi starše, stare starše, ter otroke iz osnovne šole, katerim bodo otroci z veseljem prisluhnili pri branju različnih zgodb.

Projekt z igro do prvih turističnih korakov

Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, katerega organizira Turistična zveza Slovenije in v okviru katerega najmlajši odkrivajo znamenitosti svojega kraja preko različnih aktivnosti in dejavnosti. Otroci v tem projektu aktivno sodelujejo, raziskujejo in spoznavajo veliko novih in zanimivih stvari o svojem domačem kraju.

Osnovna šola Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Vrtec Plavček pri OŠ Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
051 645 137
Pomočnica ravnatelja vrtca Plavček pri OŠ Tišina :  Martina Žemljič

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Zadnji dogodek

Obvestilo staršem

Spoštovani starši!   Obveščamo Vas, da bo Vrtec Plavček pri OŠ Tišina dne, 30. 6. 2022 zaprt, zaradi strokovne ekskurzije tima vrtca.   Hvala za razumevanje!   2022-0623_OBVESTILO-STARŠEM_Vrtec-Plavček    

Zadnji video