Svet zavoda

Svet zavoda skladno z Odlokom o ustanovitvi opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.


Pristojnosti Sveta zavoda:

 • sprejema program razvoja vrtca,
 • sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 • odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 • sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

Zapisniki sveta zavoda

Osnovna šola Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Vrtec Plavček pri OŠ Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
051 645 137
Pomočnica ravnatelja vrtca Plavček pri OŠ Tišina :  Martina Žemljič

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Zadnji dogodek

Obvestilo staršem

Spoštovani starši!   Obveščamo Vas, da bo Vrtec Plavček pri OŠ Tišina dne, 30. 6. 2022 zaprt, zaradi strokovne ekskurzije tima vrtca.   Hvala za razumevanje!   2022-0623_OBVESTILO-STARŠEM_Vrtec-Plavček    

Zadnji video