Pravljično-glasbene urice

Izvajamo jih skupaj s starši ob zgodbi ali pravljici, ki je na svojstven način primerna in zanimiva za razvoj domišljije, jezikovni razvoj, opismenjevanje.

Zgodbam prisluhnemo ob spremljavi glasbe. Vključujemo instrumentalno glasbo z igranjem na razna melodična in ritmična glasbila ter klasično glasbo s pomočjo avdio naprav. Otroci se seznanjajo tudi z glasbenimi igrami. S tem spodbujamo otrokov interes in veselje do glasbe.

Začetki zeliščarstva

Pri tej obogatitveni dejavnosti poteka delo z zelišči v zeliščnem vrtu. Otroci se spoznavajo s povečevalnimi stekli, mikroskopi, s katerimi opazujejo in raziskujejo. Preko dejavnosti spodbujamo različne pristope k spoznavanju narave, hkrati pa razvijamo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave.

Pevski zbor

V obogatitveno dejavnost so vključeni otroci iz najstarejših skupin. Dejavnost poteka od drugega tedna v oktobru do konca meseca maja. Rdeča nit pevske dejavnosti je usvajanje različnih otroških pesmi in ritmično spremljanje petja z lastnim telesom (dlani, stopala) ter z ritmičnimi instrumenti. Otrokom želimo približati petje na njim zanimiv, igriv način.

Dan odprtih igralnic

V obogatitveno dejavnost so vključeni otroci iz celotnega vrtca in sicer le-ta poteka enkrat mesečno. Otroci prosto prehajajo med raznolikimi dejavnostmi in si na tak način krepijo prijateljske vezi, samostojnost in raziskovalni duh. Kontinuirano izvajanje dejavnosti zagotavlja boljše medsebojno sodelovanje tako med otroci kot tudi med strokovnimi delavkami.

Športne igre

Ker se v našem vrtcu dobro zavedamo pomena gibanja in zdravega življenja, želimo otrokom preko različnih športnih iger že od ranega otroštva spodbuditi veselje do gibalnih dejavnostih. Gibanje je namreč otrokova primarna potreba, hkrati pa se otrok preko gibanja celostno razvija. Otroci se tako z veseljem vključujejo v spontane in vodene športne dejavnosti, katere jim pripravimo strokovne delavke našega vrtca.

Družinski bazar

Ta obogatitvena dejavnost našim družinam ponuja možnost za skupno in prijetno druženje, za obisk in ogled različnih stojnic, na katerih bodo razstavljeni in ponujeni izdelki, ki so ustvarjeni izpod pridnih rok naših malčkov in strokovnih delavcev našega vrtca, ter v katere je vloženega veliko truda, časa in predvsem srčnosti. Kar pa je najpomembnejše je to, da bo izkupiček prodaje namenjen socialno šibkejšim družinam in otrokom, kateri si določenih dodatnih dejavnosti v vrtcu žal ne morejo privoščiti, če so le te plačljive.

Nočitev v vrtcu

Nočitev v vrtcu spodbuja otrokovo psihološko in družbeno neodvisnost. Otroci premagujejo razvojne strahove; predvsem strah pred zapustitvijo in strah pred temo. Osamosvajanje otroka je ena glavnih nalog staršev in vrtca. Vsi želimo imeti samozavestne, samostojne, odločne otroke. Vendar pa v svoji praksi prevečkrat opažamo, da so starši v precepu; po eni strani si želijo, da bi otrok čim prej dosegel samostojnost, po drugi strani pa ga podzavestno držijo na nižji razvojni stopnji. Zato se zavedamo, da je pomoč vrtca pri procesu otrokovega osamosvajanja zelo pomembna. Nočitev v vrtcu je aktivnost, ki se je poslužujemo z najstarejšo skupino otrok, starih od 5-6 let. Na izbran dan otroci skupaj z vzgojitelji prenočijo v vrtcu ob spremljajočih se zanimivih aktivnostih, ki to nočitev popestrijo.

Minute spoznavanja s tujim jezikom

Med izvajanjem vsebinskega programa se seznanjamo tudi s tujim jezikom.

Tako imajo otroci možnosti za izoblikovanje določenih predstav, pridobijo si temelje, zanimanje in veselje za tuje jezike.

Kuhajmo skupaj

Obogatitvena dejavnost poteka skupaj s starši in vzgojiteljicami,   pripravljamo jedi, katerih priprava je prilagojena njihovim zmožnostim in interesom. Otroci se tako seznanjajo z zdravim načinom prehranjevanja, hkrati pa si ob lastni aktivnosti izoblikujejo pozitiven odnos do hrane.

Izražanje skozi ples

Pri obogatitveni dejavnosti otroci razvijajo prirojeno veselje do gibanja ob glasbi. Plešemo na sestavljene koreografije, ki so prilagojene zmožnostim predšolskih otrok. Otroci ob plesu in glasbi razvijajo domišljijo, spoznavajo različne ritme, se gibljejo in se pri tem nadvse zabavajo.

Otroci se seznanjajo z različnimi zvrstmi plesa – od ljudskega izročila do sodobnega plesa.

Ustvarjalne urice

Pri tej obogatitveni dejavnosti otroci razvijajo ustvarjalnost, čut za estetiko in različne ročne spretnosti. Otroci se tako lahko izražajo z risanjem, slikanjem, imajo možnost oblikovanja z različnimi materiali kot so glina, plastelin in das masa, ter se preko likovnih dejavnosti izražajo na različne načine. Otroci ob teh dejavnostih zelo uživajo in se hkrati sprostijo.

Spomladanski izlet

V spomladanskem času otrokom pričaramo v našem vrtcu nepozabno dogodivščino z izvedbo izleta, s prisotnostjo staršev ali pa tudi brez. Otrok tako uživa v druženju z ostalimi otroci, na izletu spoznava veliko novih in zanimiv stvari in kar je najbolj pomembno, da je izlet za otroka neprecenljiva izkušnja.

Praznik družine

V našem vrtcu dajemo velik poudarek pomenu družine, ter praznikom, ki so s tem povezani. Prav zato vsako leto priredimo družinski dan, ki je namenjen sproščenemu, pristnemu in kvalitetnemu medsebojnemu druženju. Starše vidimo kot največje podpornike v razvoju otroka, zato si še posebej prizadevamo za dobre in pozitivne medsebojne odnose z njimi.

Praznovanje prihoda letnih časov

Ob mejnikih, ki datumsko označujejo prihod določenega letnega časa skupaj z otroci pripravimo praznovanje preko raznolikih aktivnosti, s katerim obeležimo prihod zime, pomladi, poletja in jeseni.

Dobrodelna ``nota`` našega vrtca

Preko vključevanja v raznolike projekte ter sodelovanja z raznimi inštitucijami se trudimo otrokom že od malih odraščajočih se let privzgajati humanost, čut za sočloveka in dobrodelnost. Otroci so aktivni udeleženci v raznolikih aktivnosti projektov preko katerih pomagamo sovrstnikom, živalim, naravi in podobno.

Osnovna šola Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Vrtec Plavček pri OŠ Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
051 645 137
Pomočnica ravnatelja vrtca Plavček pri OŠ Tišina :  Martina Žemljič

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Zadnji dogodek

Obvestilo staršem

Spoštovani starši!   Obveščamo Vas, da bo Vrtec Plavček pri OŠ Tišina dne, 30. 6. 2022 zaprt, zaradi strokovne ekskurzije tima vrtca.   Hvala za razumevanje!   2022-0623_OBVESTILO-STARŠEM_Vrtec-Plavček    

Zadnji video