Vizija vrtca

Živimo in delamo v času nenehnih družbenih sprememb. Otrokom omogočamo učenje spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v pomoč vse življenje.

Podpiramo jih pri prepoznavanju, zavedanju njihovih močnih področij in področij rasti. Nudimo jim podporo pri oblikovanju pozitivne samopodobe, samostojnosti, odgovornosti, kritičnega mišljenja ter sposobnosti sodelovanja v skupini.

Življenje in delo v vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z ožjo in širšo okolico. Upoštevamo otrokove individualne razlike v razvoju in učenju. Strokovno podpiramo in spremljamo otrokovo učenje in razvoj ter skrbimo za otrokovo dobro počutje.

Cilji in naloge predšolske vzgoje

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanja čustvenega doživljanja in izražanja;
  • negovanje radovednosti, raziskovalnega dela, domišljije, intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja;
  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
  • posredovanje znanj iz različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja;
  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja;
  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

Osnovna šola Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Vrtec Plavček pri OŠ Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
051 645 137
Pomočnica ravnatelja vrtca Plavček pri OŠ Tišina :  Martina Žemljič

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Zadnji dogodek

Obvestilo staršem

Spoštovani starši!   Obveščamo Vas, da bo Vrtec Plavček pri OŠ Tišina dne, 30. 6. 2022 zaprt, zaradi strokovne ekskurzije tima vrtca.   Hvala za razumevanje!   2022-0623_OBVESTILO-STARŠEM_Vrtec-Plavček    

Zadnji video