Kako postanete del naše »plavčkove družine?«

Vpis otroka v vrtec

Redni vpis otrok za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu od 11. meseca starosti naprej. Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto glede na prosta mesta. Vse potrebno v zvezi z vpisom uredijo v pisarni svetovalne delavke.

Ob vpisu otroka v vrtec se izpolnita vloga za sprejem otroka v vrtec in pogodba. Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled.

Informacija o plačilu vrtca

Plačilo staršev za programe vrtca določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženja družine.

V posameznem plačilnem razredu starši plačajo določen odstotek cene programa.

Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca starši izpolnijo obrazec »Vloga za znižano plačilo vrtca«, ki ga oddajo na Centru za socialno delo Murska Sobota.

Vsako spremembo v družini (sprememba stalnega prebivališča, nov družinski član, pridobitev ali izguba zaposlitve, razveza, poroka …) je potrebno sporočiti na občini Tišina.

Uvajanje otroka v vrtec

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Da bi pomagali tako enim kot drugim še pred vstopom v vrtec, predvidoma v mesecu maju in juniju organiziramo srečanje s starši na temo Prvič v vrtec.

Ob uvajanju otroka v vrtec sledimo naslednjih priporočilom:

  • oseba, ki uvaja otroka, naj si vzame dovolj časa za le-to;
  • na uvajanje že predhodno pripravite sebe in otroka;
  • otroku predstavite pozitivne in realne vidike vrtca, vendar sprejmite otrokova negativna čustva;
  • otrok lahko s seboj v vrtec prinese svojo najljubšo igračo ali kak drug predmet, ki ga bo spominjal na dom;
  • pred vstopom v vrtec opravite individualni razgovor z vzgojiteljico;
  • z vzgojitelji v vrtcu poskusite zgraditi iskren, zaupen in spoštljiv odnos.

Zavedamo se, da je sodelovanje med vrtcem in starši pomembna plat predšolske vzgoje, zato:

  • spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom;
  • starše obveščamo o programu vrtca in vabimo k sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti;
  • s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, počutju, izvajanju dejavnosti v skupini;
  • z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo starši in otroci, ravnamo odgovorno in zaupno;

• v skladu s spoznanji stroke starše seznanjamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja s predšolskim otrokom.

Osnovna šola Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Vrtec Plavček pri OŠ Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
051 645 137
Pomočnica ravnatelja vrtca Plavček pri OŠ Tišina :  Martina Žemljič

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Zadnji dogodek

Obvestilo staršem

Spoštovani starši!   Obveščamo Vas, da bo Vrtec Plavček pri OŠ Tišina dne, 30. 6. 2022 zaprt, zaradi strokovne ekskurzije tima vrtca.   Hvala za razumevanje!   2022-0623_OBVESTILO-STARŠEM_Vrtec-Plavček    

Zadnji video