Učenci 7. razredov so izdelovali modele celic. Izdelali so rastlinske, živalske, glivne in bakterijske celice.

Učiteljici Mojca Valenko Mesarec, Antonija Roškar

Dostopnost