Skoči na glavno vsebino

Podružnica Gederovci

Zgodovina podružnične šole Gederovci

Šolstvo v Gederovcih sega v leto 1884, ko so Gederovčani imeli občinsko šolo v zasebni hiši v Sodišincih.

Leta 1897 je država država zgradila novo poslopje in ustanovila dvooddelčno ogrsko državno šolo v Gederovcih. Imenovanje in namestitev učiteljev je izvrševala ogrska vlada v Budimpešti. 

Med prvo svetovno vojno so v šoli stanovali različni oddelki vojske. Poslopje je nekaj časa služilo, kot bolnišnica. Iz tega časa je izgubljena vsa šolska dokumentacija.

V letu 1920 se je opravil popis vseh šoloobveznih otrok, stavbo je bilo potrebo po vojnem stanju sanirati. V tem letu je šolo obiskovalo 113 otrok.

1927 šola postane trirazrednica, oskrbovanje šole prevzame občina, dve leti kasneje pa se k šolskemu okolišu priključijo še Murski Petrovci.

1934 šola postane štirirazrednica. Vsako novo šolsko leto se prične s sveto mašo, ki se je udeležijo vsi krajani. Učitelji so izvajali tudi tedenske tečaje za odrasle.

Med drugo svetovno vojno je bil pouk kot so ga poznali ukinjen. 1941 uvedejo je potekal pouk v madžarskem in slovenskem jeziku. Materni jezik se je po izglasovanju staršev 1943 poučeval vsak dan. V letu 1943 je bila v šoli začasno nastanjena madžarska vojska. Šola je služila kot bataljonski bunker ter kot opazovalnica. Podobno kot med prvo svetovno vojno je tudi tokrat uničen ves šolski inventar in dokumentacija. Učitelji, prebivalci, mladina in otroci so šolo po vojni s skupnimi močmi obnovili.

Šolsko leto se je pričelo oktobra 1945 s slavnostno prireditvijo. Šola je dobila naziv Državna osnovna šola Tišina z ekspoziturami v Gederovcih in Kupšincih.

1950 so učenci petih razredov začeli obiskovati šolo na Tišini. Na šoli je delovalo kulturno-umetniško društvo učiteljic.

1962 se šola priključi k centralni šoli na Tišini, s tem se tudi administrativno in finančno veže nanjo. V sedemdesetih letih ima šola dve večji učilnici, kuhinjo in stanovanje. Učenci in učitelji šolsko njivo preuredijo v telovadišče.

Leta 1976  začne na šoli potekati skrajšana priprava na šolo, tako imenovana mala šola. Vrstijo se popravila in vlaganja v šolsko stavbo. Vodovod, centralna kurjava, notranja obnova.

V času osamosvojitvene vojne so v šoli bivali pripadniki teritorialne obrambe. Po končani vojni se je uvedel projekt integrirani pouk in opisno ocenjevanje. Uvede se tudi fakultativni pouk tujega jezika v četrtem razredu, uvede se knjižničarska dejavnost. Izjemno uspešno je na šoli deloval lutkarski krožek. Leta 1996 se zgradi večnamensko igrišče, atletska steza, uredijo se asfaltirane poti, gredice in zelenica.

V novem tisočletju se menja ostrešje šole, posodobijo se učni pripomočki. Šola operira z najsodobnejšimi učnimi pripomočki. Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih.

Vir: Drobni koraki, velike sledi (Publikacija izdala ob 120-letnici šole Gederovci)

Pripomočki za slabovidne