Skoči na glavno vsebino

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je prostor, kjer se v pisani besedi stekajo poti z vseh koncev sveta, kjer se prepletajo misli in ideje – od današnjih dni, pa vse tja do skrivnostnih in temačnih obdobij človeškega življenja. Tu se srečujejo človeške usode, stiske in radosti. Vsaka knjiga predstavlja kamenček v tem pestrem mozaiku dogajanja.

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče sodobne šole, katere prostor je namenjen tako branju, pisanju, kot iskanju informacij tudi s pomočjo informacijske tehnologije.

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni. Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

ČAS ODPRTOSTI

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak delovnik po šolskem koledarju, od 7.30 do 9.30 in od 10.00 do 14.00. Na podružnični šoli v Gederovcih pa vsak četrtek. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14.00, razen kadar poteka v čitalnici pouk.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJEVALNI ROK

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirano za drugega uporabnika. Knjig za domače branje in bralno značko ni mogoče podaljšati.

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke), je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposodit samo v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi, časniki, časopisi – serijske publikacije) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko pa si ga za izdelavo seminarskih nalog in plakatov izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.

Možne so rezervacije gradiva.

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik, v primeru izgube ali poškodbe knjižničnega gradiva odgovarja naročnik medknjižnične izposoje gradiva.

Učenci 9-ih razredov morajo vrniti izposojeno gradivo in učbenike iz US do 5. junija, ostali učenci pa do 15. junija. Delavci šole si lahko gradivo izposojajo tudi med letnimi počitnicami.

Uporabnikom, ki dolgujejo knjižnično gradivo, se izposoja prepove, dokler ne poravnajo svoje obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom. Po dogovoru s knjižničarko lahko plača odškodnino v protivrednosti novega gradiva, v kolikor je le to na tržišču dostopno.

Obnašanje v prostorih knjižnice

10 x DA V KNJIŽNICI10 x NE V KNJIŽNICI
BEREM KNJIGE IN REVIJE
PIŠEM REFERATE
NAJDEM SVOJ MIR
SE UČIM
PIŠEM DOMAČO NALOGO
SE POGOVARJAM S PRIJATELJI
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD
UPORABLJAM RAČUNALNIK
POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM
NE JEM IN NE PIJEM
SE NE LOVIM IN SKRIVAM
NE VPIJEM
NE TEKAM PO KNJIŽNICI
NE HODIM PO SEDEŽIH
NE PREKLINJAM
SE NE PRETEPAM
NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG
SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH
NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

← Nazaj v knjižnico

(Visited 18 times, 1 visits today)
Pripomočki za slabovidne