Skoči na glavno vsebino

Nacionalni preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Ob koncu drugega obdobja je preverjanje znanja obvezno. Preverja se znanje učencev pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku.

Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje znanja iz NPZ obvezno za vse učence. Dosežek NPZ je dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek ne vpliva na oceno pri posameznih predmetih. Rezultat se vpiše na Obvestilo o dosežkih pri NPZ-ju, ki je priloga k zaključnemu spričevalu. Preverja se znanje iz slovenščine, matematike in tretjega obveznega predmeta, ki ga določi minister. Na začetku letošnjega šolskega leta je bil za OŠ Tišina izbran tretji predmet, in sicer bodo devetošolci v šolskem letu 2022/2023 preverjali znanje iz DRŽAVLJANSKE KULTURE IN ETIKE.

Pripomočki za slabovidne