Skoči na glavno vsebino

Projekt ILSP je dvoletni mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. V projekt je vključenih 12 osnovnih šol in 1 srednja šola iz Slovenije. Mednarodni partnerji v projektu so: Katholiek Onderwijs Vlaanderen (BE), UC Leuven (BE), ZRSŠ (SI), Univerza v Talinu (ES), AFP San Vincenzo (IT), ZS Kunratice (CZ).

Cilji projekta so:

Osnovni cilj projekta je zbrati dokaze iz prakse za poglobljeno razumevanje ključnih kompetenc integriranega vodenja.

Delo v projektu se osredotoča predvsem na vodenje za učenje in v sklopu tega na: razvoj trajnostne vizije učenja, osredinjanje na učni načrt, učenje in pouk, negovanje učečih se skupnosti, prepoznavanje in praznovanje uspeha in inovacij ter na izgradnjo kulture zaupanja in odnosov v šoli.

Na OŠ Tišina smo si v okviru tega projekta izbrali kot razvojno prioriteto šole:  spodbujati nadarjene učence za bolj aktivno sodelovanje v okviru obveznega dela programa kakor tudi v okviru razširjenega programa (dodatni pouk, priprava in sodelovanje na tekmovanjih, interesnih dejavnostih, natečajih,…).

V mesecu oktobru 2021 je v Ljubljani potekala tudi mednarodna konferenca in v okviru le te smo na OŠ Tišina v okviru senčenja gostili 5 pedagoških delavcev iz Belgije.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Pripomočki za slabovidne