Skoči na glavno vsebino
Ekošola

Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je spodbujanju in ozaveščanju o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljni cilji Ekošole so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

V šolskem letu 2021/22 bomo v okviru Ekošole na naši šoli izvajali naslednje projekte:

 • Ekokviz
 • Ekobranje za ekoživljenje
 • Eko – paket (odpadna KEMS embalaža)
 • Odpadkom dajemo novo življenje
 • Likovni natečaj za kreativne izdelke
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani https://ekosola.si/.


Lea Dšuban in Natalija Pintarič, koordinatorki programa Ekošola

Zdrava šola

Zdrava šola

Zdrava šola je mednarodni projekt, ki promovira zdravje na šoli. Zdrave šole zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje.

Z različnimi vsebinami in dejavnostmi spodbujajo in krepijo zdravje učencev, učiteljev in staršev na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju. Šole vključujejo vsebine in določene aktivnosti v svoje delo. Projekt vključuje sodelovanje učiteljev, učencev, staršev, lokalne skupnosti in zdravstvene službe.

Naša šola se je z vključitvijo v projekt zavezala, da bo spoštovala, omogočala in promovirala smernice zdravega življenja na področju medsebojnih odnosov, zdrave prehrane, gibanja, duševnega zdravja, zdravega okolja, preprečevanja nasilja, preprečevanja rabe alkohola, tobaka, drog in drugih odvisnosti.

Pripomočki za slabovidne