Opozorilo Povezava je za neprofitne izobraževalne namene, vsakršno obiskovanje neprimernih vsebin (pornografija, nasilne vsebine, profitne zadeve, spodbijanje sovraštva...) se kaznuje. Navodila za prijavo Žal je za prvo prijavo potrebno imeti internetni dostop...