Skoči na glavno vsebino

O šoli

Zgodovina Osnovne šole Tišina

Začetek šolstva na Tišini sega že v 18. stoletje. Prva šolska stavba je bila lesena, s slamo krita stavba, ki pa je pogorela. Stala je v bližini tišinske cerkve. Bila je enorazrednica. Vaščani so leta 1872 sezidali novo večjo šolo. Stavba je bila nadstropna in je imela dva razreda. V pritličju je bilo stanovanje kantorja – učitelja. Od začetka je potekal pouk v slovenskem in madžarskem jeziku, leta 1880 pa je postal učni jezik madžarski.

Tudi ta šola je kmalu postala premajhna, zato so 1909 zgradili novo šolsko poslopje s še enim razredom in tako je šola postala trirazrednica. Današnja šolska stavba je bila sezidana leta 1966, primerna za tisti čas, z novo telovadnico. Pouk je bil dvoizmenski, uvedba devetletke pa je zahtevala obnovo in dozidavo šole. Obnova šole je bila končana leta 1999. Zgradbo sestavljajo nove specialne učilnice, vendar za sodoben pouk še vedno marsikaj manjka, predvsem nova in večja telovadnica.

Ustanovitelj

Osnovno šolo Tišina je ustanovila Občina Tišina z Odlokom  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina – dne, 13. 3. 1999, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 27/99 dne, 16. 4. 1999, ki je začel veljati osmi dan po objavi.

Upravljanje šole

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Tišina, ki ga predstavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja zavoda: Stela Šnurer, Laura Kovač, Doris Debelak
  • pet predstavnikov zavoda: Manuela Filipič, Izidor Zadravec, Gašper Gomboc, Suzana Lainšček, Zinka Zadravec
  • trije predstavniki staršev: Patricija Kosednar, Maja Edšidt Lenarčič, Matej Jeneš

Svet zavoda je bil na novo konstituiran dne, 14. 10. 2021, in deluje v zapisani sestavi. Predsednik sveta zavoda je Manuela Filipič, namestnik pa Stela Šnurer

Opredelitev šolskega okoliša

Osnovno šolo Tišina obiskujejo učenci naslednjih vasi: Tišina, Tropovci, Gradišče, Murski Črnci, Vanča vas, Borejci, Rankovci, Krajna, Gederovci, Sodišinci, Murski Petrovci in Petanjci.

Podružnično šolo Gederovci obiskujejo učenci naslednjih vasi: Krajna, Gederovci, Sodišinci in Murski Petrovci.

Znak Osnovne šole Tišina

List divjega kostanja simbolizira staro šolo na Tišini v bližini cerkve pod košatimi kostanji.

Jesenske barve predstavljajo začetek šolskega leta.

Avtor znaka je Izidor Zadravec.

Pripomočki za slabovidne