Skoči na glavno vsebino
Medgeneracijski pohod

Medgeneracijski pohod

Zaposleni na OŠ Tišina se zavedamo naše velike vloge v lokalnem okolju, zato smo v torek, 6. 6. 2023, izvedli športni dan – medgeneracijski pohod.

K sodelovanju smo povabili starše in stare starše naših učencev od 1. do 5. razreda. Skupaj smo se razgibali, ogreli telo z gimnastičnimi vajami in se naučili nekaj osnovnih plesnih korakov. Nato smo se podali na pohode skozi manjše vasi po naši občini Tišina.

Takšne oblike druženj nam namreč omogočajo, da se predvsem starejše generacije še vedno počutijo pomemben del družbe. Med pohodom je bilo dovolj časa za klepet, smeh in druženje.

V družbi različnih generacij nam je bilo vsem zelo lepo.

Klavdija Plahut Mandžuka, koordinatorica projekta na OŠ Tišina

Akcija zbiranja odpadnega papirja

Akcija zbiranja odpadnega papirja

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA NA OŠ TIŠINA SKUPAJ S PŠ GEDEROVCI IN VRTCEM PLAVČEK

KDAJ? Zbiralna akcija odpadnega papirja bo potekala

od ponedeljka, 20. 3. 2023, do petka, 24. 3. 2023.

KJE? Papir odložite v zabojnik na dvorišču med matično šolo in vrtcem.

ZAKAJ? Iz zbranih sredstev bomo kupili didaktične igre in različne športne rekvizite.

Kaj vse sodi v zabojnik za papir?

  • časopisi
  • revije
  • reklamni letaki (brez ovitkov)
  • knjige
  • katalogi
  • pisarniški in ovojni papir
  • papirnate nakupovalne vrečke

!Papir zložite v zabojnik brez plastičnih vrečk in kartonskih škatel!

Lepo vabljeni k sodelovanju!

LETAK

Tišina, 10. 3. 2023

Lea Dšuban in Natalija Pintarič, vodji Ekošole

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

»Zajtrk z mlekom – super dan!«

Tretji petek v novembru je dan, ko po večini slovenskih šol in vrtcih že navsezgodaj zadiši po domačem kruhu, medu, mleku in sveže obranih jabolkih. Ta dan je namreč namenjen projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se je prvič udejanjil leta 2011, od leta 2012 pa tega dne obeležujemo tudi kot dan slovenske hrane.

Glavni namen obeležitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.  Opominja nas, da razmislimo o načinu prehranjevanja, o tem, kakšno hrano izbiramo ali pripravljamo ter kaj jemo.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk pa nas opominja na pomen zajtrka in da je hrana, ki so jo pridelali in pripravili ljudje na naših kmetijah, v kmetijskih in živilskih podjetjih ter zadrugah, bolj sveža in okusnejša. Skratka, kakovostnejša od hrane, ki je pripeljana od daleč in ima za seboj na stotine in celo na tisoče kilometrov.

To so dejstva, katerih se moramo zavedati, jih upoštevati in z njimi seznanjati širšo javnost.

Osnovna šola Tišina v obeh projektih sodeluje že od samega začetka, na kar smo zelo ponosni.  Letos smo del dejavnosti na temo Zdrav način življenja izvedli že dan prej, v četrtek, 17. novembra. Strokovni delavci iz Zdravstvenega doma Murska Sobota so za učence od 1. do 5. razreda  ter učence podružnične šole Gederovci pripravili zanimive in poučne delavnice. Prvošolci so se seznanili z zdravimi navadami, drugošolci z osebno higieno, tretješolci pa so se pogovarjali o zdravem načinu življenja. Četrtošolci so se skupaj s predavateljem pogovarjali o preprečevanju poškodb in se tudi sami preskusili v nudenju prve pomoči ob lažjih poškodbah, petošolci pa so obnovili in poglobili znanje o zasvojenosti.

V petek, 18. novembra, pa smo se posvetili osrednji temi Tradicionalnega slovenskega zajtrka – mleku in mlečnimi izdelkom.

K temu nas je spodbujal letošnji slogan  »Zajtrk z mlekom – super dan!«

O pomenu mleka in mlečnih izdelkov kot pomembnemu živilu zdrave in uravnotežene prehrane, so petošolci spregovorili preko šolskega radia.

Prva šolska ura je bila namenjena osveščanju pomena zdrave in lokalno pridelane prehrane ter skupnemu zajtrku po razredih. Ob slavnostno pogrnjenih mizah so učenci skupaj z razredniki zajtrkovali živila tradicionalnega zajtrka: domači kruh, maslo, med in jabolko. Učenci prve triade so v nadaljevanju izvedli delavnico na temo Ustna higiena, četrtošolci in petošolci pa delavnico Iz zdravih slovenskih kmetij.

V času odmorov so na šolskih hodnikih petošolci pripravili stojnice, pri katerih so lahko učenci poskusili različne vrste mleka in mlečnih izdelkov.

Ker je bila  letošnja osrednja tema mleko in mlečni izdelki, smo izkoristili ta dan in na slavnostni zajtrk povabili predsednika Govedorejskega društva občine Tišina, gospoda Buček Branka, gostitelja našega letnega Kmečkega tabora, gospoda Srečka Kuzma  ter gospoda Bakan Štefana iz Gradišča s soprogami. Vsi namreč že vrsto let zgledno sodelujejo z našo šolo in nam nudijo gostoljubje na svojih kmetijah in prireditvah. Ob tej priložnosti smo jim izrekli zahvalo za dolgoletno sodelovanje.

Povabilu na dogodek so se prijazno odzvali še župan Občine Tišina, gospod Franc Horvat, direktorica občinske uprave Občine Tišina Mateja Krizmanič Telkeš, predstavnika Čebelarskega društva Tišina, gospod Alojz Bratkovič in Alojz Andrejč.

Slednji so pripravili čebelarsko razstavo v šolski avli, ki so si jo lahko učenci samostojno ogledali.

Pestro dogajanje na šoli je spremljala novinarka in o njem poročala na spletni strani Pomurec.com.

Ta dan ni bil navaden šolski dan, ampak cel dan »Super dan«.

Zapisala: Metka Flisar, prof. RP

Dnevi evropske kulturne dediščine 2022

Dnevi evropske kulturne dediščine 2022

Tudi letos smo na OŠ Tišina obeležili Dneve evropske kulturne dediščine, ki so uradno trajali od 24. 9. do 8. 10. 2022. Skupna tema vseh evropskih držav je bila Trajnostna dediščina. Mi smo naše dejavnosti poimenovali s skupnim imenom ”Krpamo razpoke preteklosti”.

Konec septembra je bila na Tišina odprta razstava ”Tišina grobo”, na kateri so razstavili predmete, ki so jih našli in izkopali med gradnjo nove ceste skozi Tišino. V teh izkopavanjih so odkrili kar nekaj grobišč ter vsakdanjih predmetov.

V okviru DEKD smo si z učenci predmetne stopnje in z nadarjenimi učenci 2. triade, ogledali razstavo. Učenci 2. triade so se nato sami prelevili v arheologe in v prirejenem peskovniku iskali ostanke stare lončene posode.

Učenci 8. razredov so pripravili intervju o arheoloških izkopavanjih na Tišini in o pomenu arheologije ter kulturne dediščine. Intervju so izvedli z vodjem razstave arheologom Samom Sankovičem, ga posneli in pozneje intervju tudi zapisali. Raziskovali in spoznavali so tudi kaj dejansko je kulturna dediščina ter kje v naši okolici jo najdemo oziroma opazimo.

Zapisala učiteljica Vladka Koštric

Študijski obisk ARISE

Študijski obisk ARISE

V četrtek, 10.11.2022, nas je na naši šoli na študijskem obisku obiskalo 26 učiteljev in uslužbencev javnih zavodov in Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Kosova, Albanije in Turčije. V telovadnici smo jim pripravili sprejem, na katerem sta se odlično predstavili zbor pod vodstvom učiteljice Alenke Brulc Šiplič ter folklorna skupina pod vodstvom učiteljice Liljane Rous. Potem so imeli strokovno srečanje, za konec pa so si ogledali tudi šolo in vrtec Plavček.

Dogodek je koordinirala učiteljica Vladka Nemec Koštric.

Kulturna šola

Kulturna šola

Namen javnega poziva je:

  • Krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
  • Podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
  • Motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenskega učenja in povezovanja.

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti.

Osnovna šola Tišina že od leta 2011 sodeluje v projektu za pridobitev naziva » Kulturna šola«. Na šoli imamo bogat izbor interesnih dejavnosti, ki so povezane z kulturo in vsak učenec lahko najde kaj zase. Naziv »Kulturna šola« smo si pridobili že trikrat, nazadnje leta 2017 in prav letos bi ga morali ponovno obnoviti. Ker pa je epidemija zelo močno, ponekod mogoče tudi nepopravljivo zarezala v kulturo, imamo naziv podaljšan do leta 2023, ko ga bomo, upam da uspešno, ponovno obnovili.


Alenka Brulc-Šiplič

ILSP – Integrirano vodenje v šolski praksi

ILSP – Integrirano vodenje v šolski praksi

Projekt ILSP je dvoletni mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. V projekt je vključenih 12 osnovnih šol in 1 srednja šola iz Slovenije. Mednarodni partnerji v projektu so: Katholiek Onderwijs Vlaanderen (BE), UC Leuven (BE), ZRSŠ (SI), Univerza v Talinu (ES), AFP San Vincenzo (IT), ZS Kunratice (CZ).

Cilji projekta so:

Osnovni cilj projekta je zbrati dokaze iz prakse za poglobljeno razumevanje ključnih kompetenc integriranega vodenja.

Delo v projektu se osredotoča predvsem na vodenje za učenje in v sklopu tega na: razvoj trajnostne vizije učenja, osredinjanje na učni načrt, učenje in pouk, negovanje učečih se skupnosti, prepoznavanje in praznovanje uspeha in inovacij ter na izgradnjo kulture zaupanja in odnosov v šoli.

Na OŠ Tišina smo si v okviru tega projekta izbrali kot razvojno prioriteto šole:  spodbujati nadarjene učence za bolj aktivno sodelovanje v okviru obveznega dela programa kakor tudi v okviru razširjenega programa (dodatni pouk, priprava in sodelovanje na tekmovanjih, interesnih dejavnostih, natečajih,…).

V mesecu oktobru 2021 je v Ljubljani potekala tudi mednarodna konferenca in v okviru le te smo na OŠ Tišina v okviru senčenja gostili 5 pedagoških delavcev iz Belgije.

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica je projekt namenjen spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Učence skozi celo leto vodi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev.

Projekt je zasnovan tako, da spodbuja motivacijo za branje ter otrokovo kreativnost. Za motivacijo poskrbijo zanimive aktivnosti in domiselni ustvarjalniki, ki jih vsak učenec prejme v začetku šolskega leta. V aktivnosti pa se učenci vključujejo po lastnih interesih in zmožnostih.

← Nazaj v knjižnico

Varno s soncem

Varno s soncem

Naša šola sodeluje v preventivnemu programu Varno s soncem s katerim že vrsto let opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. S programom želimo doprinesti k spremenjenem odnosu do sonca, predvsem pa želimo osvestiti učence in njihove starše o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja.

Pripomočki za slabovidne