Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola je mednarodni projekt, ki promovira zdravje na šoli. Zdrave šole zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje.

Z različnimi vsebinami in dejavnostmi spodbujajo in krepijo zdravje učencev, učiteljev in staršev na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju. Šole vključujejo vsebine in določene aktivnosti v svoje delo. Projekt vključuje sodelovanje učiteljev, učencev, staršev, lokalne skupnosti in zdravstvene službe.

Naša šola se je z vključitvijo v projekt zavezala, da bo spoštovala, omogočala in promovirala smernice zdravega življenja na področju medsebojnih odnosov, zdrave prehrane, gibanja, duševnega zdravja, zdravega okolja, preprečevanja nasilja, preprečevanja rabe alkohola, tobaka, drog in drugih odvisnosti.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Pripomočki za slabovidne