Skoči na glavno vsebino

Po letnem delovnem načrtu šolske knjižnice učenci skupinsko štirikrat letno obiščejo knjižnico. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se izvajajo knjižnična informacijska znanja – KIZ. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo na šoli, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo z motivacijo za branje in estetsko doživljanje. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

KIZ URE

KIZ: splošni cilji 1. triletja

Učenec spoznava:

 • vzdušje knjižničnega prostora,
 • ureditev knjižnice,
 • osnove vedenja in obnašanja v ŠK,
 • postopke izposoje in vračanja gradiva,
 • starostni stopnji primerno gradivo,
 • postaja samostojni bralec,
 • uporablja osnovne storitve ŠK
 • motivira se za branje.

KIZ: splošni cilji 2. triletja

Učenec spoznava:

 • knjigo,
 • pot knjige od ustvarjalca do uporabnika,
 • sekundarne informacijske vire,
 • seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki,
 • zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

KIZ: splošni cilji 3. triletja

Učenec spoznava:

 • vlogo in pomen informacij v sodobni družbi,
 • razliko med podatkom in informacijo,
 • osnove informacijskega omrežja,
 • globalno informacijsko omrežje,
 • problemsko učenje, ki vključuje raziskovanje s pomočjo knjižnice in razreševanje informacijske potrebe,
 • uporablja iskalne strategije,
 • motivira se za branje in uporabo neliterarnih tekstov.

← Nazaj v knjižnico

(Visited 15 times, 1 visits today)
Pripomočki za slabovidne