Skoči na glavno vsebino
Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo

Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo

V četrtek, 25. maja, so v puconskem kulturnem domu podelili nagrade, priznanja in zahvale za sodelovanje na literarnem natečaju Spominska obeležja pripovedujejo.

Osrednja tema letošnjega natečaja, na katerem so sodelovali tudi učenci OŠ Tišina, je bila Prizadevanje Pomurcev za samostojno slovensko državo v 20. stoletju.

Medalje so podelili v petih kategorijah.

Bine Števanec je prejel medaljo za svoj spis Osamosvojitev Slovenije v kategoriji prozna dela učencev 4., 5. in 6. razreda.

Eva Mikolič in Taja Marič pa sta prejeli medaljo za pesem Grivasti vojak v kategoriji pesmi učencev 4., 5. in 6. razreda.

Na natečaju so sodelovali še: šestošolke Iva Vogrinčič, Mila Veren in Neja Jančarič ter sedmošolki Lija Cör in Aleksija Koller.

Vsi sodelujoči učenci so za svoje literarno ustvarjanje prejeli zahvale in nagradno ekskurzijo v Velenje.

Mentorica: Bernardka Jureš

Diamantni kengoru

Diamantni kengoru

Približuje se konec šolskega leta in tako prihajajo zadnja priznanja, še posebej za devetošolce.

Učenec 9.a razreda Tian Ficko je v tem tednu prejel posebno priznanje in sicer: DIAMANTNI KENGURU.

To priznanje podeljuje Društvo matematikov, fizikov in astronomov.

Priznanje Diamantni Kenguru prejmejo tisti osnovnošolci v zaključnem razredu šolanja, ki so v svojem osnovnošolskem šolanju vedno uspeli osvojiti bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru in dosegli zahtevano število točk. Tianu čestitamo in želimo dobro matematično popotnico.

Anka Brinar

Citiranje literature

Pri navajanju literature si lahko pomagaš s spodnjimi navodili. Seznam literature, ki si jo uporabil pri svoji nalogi, napiši vedno na koncu naloge.

1. NAVAJANJE KNJIGE-en avtor

PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.
Pogosto tudi: B. Mihelič, Vodnik po Ljubljani, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1989.

2. NAVAJANJE KNJIGE-dveh ali treh avtorjev

PRIIMEK, I., PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
SANDERS, P., MYERS, S. Nove družine. Ljubljana: DZS, 1989.

3. NAVAJANJE KNJIJGE-več kot trije avtorji

NASLOV. Kraj izida: Založba, Leto.
ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.

4. NAVAJANJE ČLANKA

PRIIMEK, I. Naslov članka. Naslov periodične publikacije, letnik (letnica) številka PP, strani članka.
CIGLENEČKI, S. Naselbine v  skalnih zavetjih. Gea, 12 (2000) 10, str. 14-25.

5. NAVAJANJE SPLETNE STRANI

PRIIMEK, I. Naslov. Datum nastanka dokumenta. URL naslov (uporabljeno-datum).
HLADNIK, M. Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. (Objavljeno 2004-11-01) http://lit.ijs.si/leposl.html (uporabljeno 2005-05-03).

VIRI:  Standardi ISO 690

← Nazaj v knjižnico

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Učenci si lahko učbenike izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, ki je oblikovan od 1. do 9. razreda. Izposodijo si lahko samo celoten učbeniški komplet. Posameznih učbenikov si ni možno izposoditi. Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam učbenikov, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, prejmejo učenci konec maja. Izposojevalnino za učbenike za vse učence, od 1. do 9. razreda, poravna Ministrstvo za šolstvo in šport. Učbenike prejmejo učenci prve šolske dni v novem šolskem letu pri knjižničarki. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo nepoškodovane, sicer plačajo odškodnino.

Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno naroči ter priskrbi učbenike za novo šolsko leto.

Seznam učbeniškega sklada za učence OŠ Tišina

Seznam učbeniškega sklada za učence OŠ Tišina – podružnica Gederovci

Učbenike si lahko naši učenci izposodijo v učbeniškem skladu. Obrabnino zanje VSEM učencem od  1. – 9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, torej je izposoje zanje BREZPLAČNA.
Učenci učbenike prejmejo v šoli v prvih dneh novega šolskega leta, jih ovijejo (ne z samolepilno folijo!) in čez leto skrbijo zanje, kot da so njihovi! Če si kdo ne želi izposoditi učbenikov iz šolskega sklada, ker želi imeti lastne učbenike, morajo starši izpolniti in podpisati izjavo, da njihov otrok ne želi imeti učbenikov iz sklada. Podpisano izjavo starši oddajo ali pošljejo skrbnici učbeniškega sklada na šoli ob pred zaključkom šolskega leta.
Učbenike, ki jih imajo učenci izposojene iz sklada, ob izteku šolskega leta urejene in nepoškodovane vrnejo v šolsko knjižnico. V primeru, da je kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, mora učenec zanj  plačati odškodnino ali nadomestiti z novim, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
Nakup učnih gradiv za učence 1., 2. in 3. razredov krije Ministrstvo za šolstvo in šport in jih učenci prejmejo brezplačno v šoli v prvih dneh pouka. Starši kupijo le ostale šolske potrebščine iz seznama, ki je na spletni strani šole!

Nakup delovnih zvezkov in učnih gradiv od 4. – 9. razreda, ki jih potrebujejo učenci, je objavljen v seznamuna spletni strani šole, poslan pa je tudi v vse knjigarne, ki zaprosijo zanje. Seznam knjigarn je prav tako objavljen na spletni strani šole.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEKOV, UČNIH GRADIV IN POTREBŠČIN je za tekoče šolsko leto objavljen v ELEKTRONSKI OBLIKI NA SPLETNI STRANI NAŠE ŠOLE.

Valerija Trajber, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada.

Direktne povezave do založb

DZS

OŠ Tišina

POŠ Gederovci

in še povezava do kataloga potrebščin https://online.fliphtml5.com/rbwpj/rmlr/#p=1

DZS d.d.
Knjigarna in papirnica

Plese 1
9000 Murska Sobota

Tel.: 02 / 534 82 43
Fax: 02 / 534 82 44

BAGS&MORE

1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred

Gederovci

1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred

Mladinska knjiga

Povezava za nakup potrebščin

Kopija nova

Povezava za nakup potrebščin

← Nazaj v knjižnico

Knjižnična informacijska znanja

Po letnem delovnem načrtu šolske knjižnice učenci skupinsko štirikrat letno obiščejo knjižnico. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se izvajajo knjižnična informacijska znanja – KIZ. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo na šoli, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo z motivacijo za branje in estetsko doživljanje. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

KIZ URE

KIZ: splošni cilji 1. triletja

Učenec spoznava:

 • vzdušje knjižničnega prostora,
 • ureditev knjižnice,
 • osnove vedenja in obnašanja v ŠK,
 • postopke izposoje in vračanja gradiva,
 • starostni stopnji primerno gradivo,
 • postaja samostojni bralec,
 • uporablja osnovne storitve ŠK
 • motivira se za branje.

KIZ: splošni cilji 2. triletja

Učenec spoznava:

 • knjigo,
 • pot knjige od ustvarjalca do uporabnika,
 • sekundarne informacijske vire,
 • seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki,
 • zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

KIZ: splošni cilji 3. triletja

Učenec spoznava:

 • vlogo in pomen informacij v sodobni družbi,
 • razliko med podatkom in informacijo,
 • osnove informacijskega omrežja,
 • globalno informacijsko omrežje,
 • problemsko učenje, ki vključuje raziskovanje s pomočjo knjižnice in razreševanje informacijske potrebe,
 • uporablja iskalne strategije,
 • motivira se za branje in uporabo neliterarnih tekstov.

← Nazaj v knjižnico

Pripomočki za slabovidne