Skoči na glavno vsebino

Šolska shema sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, ki otrokom v osnovni šoli zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt bomo na šoli izvajali od meseca septembra do junija. Sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke iz šolske sheme bomo razdeljevali enkrat tedensko, v času malice.

Več informacij o šolski shemi si lahko preberete na spletni strani:
https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

 

Lea Dšuban, organizatorka šolske prehrane

(Visited 10 times, 1 visits today)
Pripomočki za slabovidne