Skoči na glavno vsebino

Pri navajanju literature si lahko pomagaš s spodnjimi navodili. Seznam literature, ki si jo uporabil pri svoji nalogi, napiši vedno na koncu naloge.

1. NAVAJANJE KNJIGE-en avtor

PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.
Pogosto tudi: B. Mihelič, Vodnik po Ljubljani, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1989.

2. NAVAJANJE KNJIGE-dveh ali treh avtorjev

PRIIMEK, I., PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
SANDERS, P., MYERS, S. Nove družine. Ljubljana: DZS, 1989.

3. NAVAJANJE KNJIJGE-več kot trije avtorji

NASLOV. Kraj izida: Založba, Leto.
ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.

4. NAVAJANJE ČLANKA

PRIIMEK, I. Naslov članka. Naslov periodične publikacije, letnik (letnica) številka PP, strani članka.
CIGLENEČKI, S. Naselbine v  skalnih zavetjih. Gea, 12 (2000) 10, str. 14-25.

5. NAVAJANJE SPLETNE STRANI

PRIIMEK, I. Naslov. Datum nastanka dokumenta. URL naslov (uporabljeno-datum).
HLADNIK, M. Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. (Objavljeno 2004-11-01) http://lit.ijs.si/leposl.html (uporabljeno 2005-05-03).

VIRI:  Standardi ISO 690

← Nazaj v knjižnico

(Visited 13 times, 1 visits today)
Pripomočki za slabovidne